CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19
29/07/2021 09:03:14

công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19

Thực hiện Quyết định số 2969/QĐ-UBND, ngày 28/7/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Giang. Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới trên địa bàn huyện Ninh Giang. Và thông báo số 21/TB-BCĐ, ngày 28/7/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch bênh Covid - 19 xã Văn Hội. Về việc áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới trên địa bàn xã Văn Hội. Tổ Covid - 19 phản ứng nhanh đã tiến hành ký cam kết tạm dừng hoạt động kinh doanh đối với các cơ sở bán hàng ăn, uống tại chỗ, cơ sở khám chữa bệnh tư nhân, cơ sở làm đẹp (spa) để phòng chống dịch. 
                                                                                                                                                        Ban Văn hóa TT  
  
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1655
Trước & đúng hạn: 1649
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 19:14:11)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0