CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Đảng bộ xã Văn Hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triết Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII
22/08/2022 09:07:19

Đảng bộ xã Văn Hội tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập quán triết Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII

 Ngày 21/8, Đảng bộ xã Văn Hội tổ chức  Hội nghị  nghiên cứu, học tập quán triết Nghị quyết Hội Nghị lần thứ 5 BCH Trung ương Đảng khóa XIII,  cho hơn 290 đại biểu là các đồng chí ủy viên BCH đảng bộ khóa  I - NK 2020 -2025; Các đồng chí Đảng viên trong toàn Đảng bộ, các đồng chí trong Uỷ ban MTTQ, BCH các đoàn thể.

Tại hội nghị các đại biểu được Đồng chí Vũ Văn Vương Bí thư BCH Đảng bộ - trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy phổ biến, truyền đạt nội dung Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về “Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”. Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 về “Nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết số 20-NQ/TW về “Tiếp tục đổi mới và nâng cao nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”. Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Hội nghị nhằm giúp cấp ủy các cấp và mỗi cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII. Trên cơ sở đó, xây dựng chương trình hành động để đưa nghị quyết vào cuộc sống; giúp cấp ủy cơ sở lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện thiết thực, hiệu quả Nghị quyết này. Qua đó, xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết tại cơ quan, đơn vị thiết thực, hiệu quả, phù hợp; vận dụng sáng tạo vào công tác, đời sống; làm tốt công tác tuyên truyền rộng rãi đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động về các chủ trương, quan điểm của Đảng được đề ra trong nghị quyết, góp phần đưa Nghị quyết Hội nghị nhanh chóng đi vào thực tiễn đời sống kinh tế - xã hội, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu đề ra.

 Đồng chí Vũ Văn Vương Bí thư BCH Đảng bộ - trưởng Ban tuyên giáo Đảng ủy truyền đạt Nghị quyết tại Hội nghị

                                                                                                                                   P/s Đỗ Văn Sáng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
99.3%
Số hồ sơ xử lý: 440
Trước & đúng hạn: 437
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.7%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:29/03/2023 23:59:02)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 5
Hôm nay: 60
Tất cả: 22,311