GIÁO DỤC-Y TẾ
Điểm lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS COVI - 2
15/07/2021 12:00:00

Trạm Y tế xã Văn Hội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc SARS COVI - 2

Ngày 07/02/2021. Trung tâm Y tế huyện Ninh Giang kết hợp với Trạm Y tế xã Văn Hội tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc Sart Covi - 2 cho những đối tượng tham gia phòng chống dịch và những đối tượng có nguy cơ lây nhiễm
cao trong cộng đồng./ 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1655
Trước & đúng hạn: 1649
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 18:34:58)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0