CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
Hội nghị triển khai giao thu vụ Mùa năm 2023
10/11/2023 08:32:10

 Thực hiện nghị quyết chỉ đạo của BCH đảng ủy ngày 02/11 năm 2023 và nghị quyết phát triển kinh tế, xa hội của HĐND xã . Ngày 09/11/2023 UBND xã Văn Hội tổ chức hội nghị triển khai giao thu vụ Mùa năm 2023.

   Tham dự hội nghị có các đồng chí trong BCH Đảng ủy, lãnh đạo UBND xã, trưởng các Ban, ngành đoàn thể, Giám đốc hai HTX DV Nông nghiệp, trưởng các thôn trên địa bàn.

 Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Văn Bàn phó Chủ tịch UBND xã đã thông qua Kế hoach Thực hiện công tác giao nộp sản phẩm vụ mùa năm 2023.

Trong Kế hoạch giao thu năm 2023 cụ thể là
Hợp tác xã dịch vụ NN Văn Hội gồm các khoản như sau:
+ Dịch vụ bảo vệ đồng ruộng là: 5.000đ/sào.
+ Dịch vụ chuyển giao khoa học kỹ thuật là: 1.000đ/sào.
+ Bảo vệ thực vật là. 1.000đ/sào
+ Dịch vụ vệ sinh đồng ruộng. 1.500đ/sào
+ Thu nội đồng. 3.000đ/sào.
+ Thu nợ cũ.
+ Dịch vụ diệt chuột 50.000đ/sào đối với DT cấy lúa, 25.000đ/sào đối với diện tích trồng màu theo hợp đồng Đối với thôn Đào Lạng.
   Tổng số thu của HTX DVNN Văn hội là 131.773.070đ. Thu tại vụ mùa107.961.100 đ, thu nợ cũ là 23.811.970 đ

Hợp tác xã dịch vụ NN Văn Giang gồm:

+ thủy lợi đông xuân thu theo định mức khảo sát thực tế từng xóm (có phương án kèm theo).
- Dịch vụ diệt chuột thu 21.000đ/sào
- Dịch vụ BVĐR thu 2.000đ/sào
- Dịch vụ BVTV 2.000đ/sào.
- Dịch vụ chuyển giao KHKT 3.000đ/sào.
   Ngoài các khoản thu vụ chiêm năm 2023 ra HTX còn thu nợ cũ của năm 2022 trở về trước. số thu tại vụ mùa là 128.288.000đ, thu nợ cũ là 26.470.000 đ. Tổng thu là 154.758.000 đ.

Phần thu nợ của UBND xã là: 219.089.564đ

   Các đại biểu đã thảo luận nêu lên những thuận lợi, khó khăn trong công tác giao thu, phân tích nguyên nhân và đề xuất các giải pháp chủ yếu để thực hiện tốt thu mùa 2023 trên địa bàn xã đạt kết quả cao.

 Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Dương Bá Đông  Chủ tịch UBND xã:

Giao cho hai HTXDV Nông nghiệp – bộ phận tài chính kế toán trên cơ sở Kế hoạch, Phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành Đoàn thể, các thôn triển khai  và chỉ đạo thực hiện Kế hoạch giao thu Mùa năm 2023 đạt kết quả cao nhất.
   Đồng chí Chủ tịch UBND xã cũng lưu ý và giao nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BCĐ trong công tác Giao thu trên địa bàn./.

 Tin và ảnh: Đỗ Sáng

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 2970
Trước & đúng hạn: 2961
Trễ hạn: 9
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 15:07:26)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 9
Tất cả: 31,578