VĂN HÓA-XÃ HỘI
Tổ chức thành công Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023
20/11/2023 10:10:44

Thực hiện Kế hoạch số: 13/KH-MTTQ  ngày 23/10/2023 của Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Văn Hội, các thôn trên địa bàn xã Văn Hội vừa triển khai việc tổ chức các hoạt động nhân Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2023.

Theo đó, Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (Ngày hội) được diễn ra từ ngày 11 đến ngày 18/11 và được tổ chức ở tất cả các thôn trong toàn xã đảm bảo tiết kiệm, an toàn, không hình thức, lãng phí và huy động được đông đảo sự tham gia của cả cộng đồng, trong đó thôn 1 được chọn tổ chức làm điểm. Ngày hội tổ chức gồm 2 phần, phần lễ tổ chức ngắn gọn, tập trung đổi mới nội dung; phần hội tạo khí thế vui tươi và thu hút sự tham gia của người dân. Tùy theo tình hình thực tế của từng thôn, việc tổ chức Ngày hội được lựa chọn cho phù hợp và đảm bảo hiệu quả.

 Các đại biểu về dự ngày Hội Đại đoàn kết tại thôn 1

 Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để người dân tự đánh giá về kết quả tự quản trong cộng đồng; tôn vinh các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp gắn với việc ghi nhận biểu dương các tập thể, cá nhân, hộ gia đình tiêu biểu trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở thôn năm 2023.

Qua việc tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã Văn Hội đã tập hợp động viên các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống yêu nước và truyền thống cách mạng, động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân, củng cố xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Việc tổ chức Ngày hội "Đại đoàn kết toàn dân tộc" ở khu dân cư đã được các cấp ủy Đảng quan tâm chỉ đạo, cả hệ thống chính trị vào cuộc, tạo nên bước chuyển mới và trở thành hoạt động xã hội rộng lớn, thiết thực động viên, chăm lo đời sống vật chất tinh thần của nhân dân, thật sự là “Ngày hội của toàn dân".  

 Một số hình ảnh tổ chức Ngày hội tại các thôn trên địa bàn

 
 
 
 

Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc là dịp để tiếp tục khẳng định vai trò tự quản của cộng đồng dân cư trong thực hiện, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Thông qua tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần củng cố, tăng cường sự đoàn kết, đồng thuận của người dân trong cộng đồng; phát huy quyền làm chủ, sự gắn bó, chia sẻ, khơi dậy tiềm năng sức sáng tạo của Nhân dân; tăng cường sự gắn bó mật thiết giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong củng cố và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã.

Bài và ảnh: Đỗ Văn Sán

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 2970
Trước & đúng hạn: 2961
Trễ hạn: 9
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 15:20:22)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 9
Tất cả: 31,578