CHÍNH TRỊ-KINH TẾ
ĐẢNG BỘ XÃ VĂN HỘI CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025
17/06/2022 02:38:53

ĐẢNG BỘ XÃ VĂN HỘI CHỈ ĐẠO CÔNG TÁC ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2022-2025

Tực hiện hướng dẫn số 04-HD/BTCTU ngày 25/02/2022 của ban tổ chức tỉnh ủy Hải Dương về Đại hội chi bộ trực thuộc Đản ủy cơ sở nhiệm kỳ 2022-2025; Thông báo số 764-TB/HU ngày 11/3/2022 của Ban thường vụ huyện ủy Ninh Giang về thời gian tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy, nhiệm kỳ 2022-2025.
Đảng ủy xã Văn Hội xây dựng Kế hoạch số 46-KH/ĐU, ngày 16/3/2022 về chỉ đạo Đại hội các chi bộ trực thuộc Đảng ủy.
Đến ngày 14/6/2022 toàn xã có 14/14 chi bộ Đại hội nhiệm kỳ 2022-2025. Về dự chỉ đạo các Đại hội có các đồng chí trong Ban thượng vụ Đảng ủy, các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách các chi bộ, đây là sự lãnh đạo, động viên sát sao, kịp thời để Đại hội các chi bộ thành công.
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.9%
Số hồ sơ xử lý: 3852
Trước & đúng hạn: 3849
Trễ hạn: 3
Tỉ lệ trễ hạn: 0.1%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:01/12/2022 08:05:34)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 2
Hôm nay: 7
Tất cả: 17,992