NÔNG THÔN MỚI
Cử tri xã Văn Hội hăng hái đi bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024
09/05/2022 12:00:00

Cử tri xã Văn Hội hăng hái đi bầu cử chức danh trưởng thôn nhiệm kỳ 2022 - 2024

   Thực hiện Thông báo số 167/UBND-NV ngày 14/3/2022 của Uỷ ban nhân huyện Ninh Giang về việc thống nhất bầu cử Trưởng thôn, Khu dân cư trên địa bàn huyện Ninh Giang, nhiệm kỳ 2022 - 2024. 
   Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 22/3/2022 của Uỷ ban nhân dân xã Văn Hội về việc Tổ chức bầu cử chức danh Trưởng thôn trên địa bàn xã Văn Hội, nhiệm kỳ 2022 - 2024. 
   Sáng ngày 08/5/2022  toàn bộ 6 thôn trên toàn xã Văn Hội đã long trọng khai mạc buổi bầu cử chức danh Trưởng thôn trên địa bàn xã Văn Hội, nhiệm kỳ 2022 - 2024.  Với không khí phấn khới của mỗi cử tri đều tin tưởng rằng sẽ lựa chọn được người đủ đức, đủ tài để gánh vác công việc của thôn và cùng với nhân dân làm thay đổi đổi diện mạo nông thôn mới của nhiệm kỳ 2022 - 2024.
   P/S. Nguyễn Mạnh Hùng 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
97.4%
Số hồ sơ xử lý: 151
Trước & đúng hạn: 147
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 2.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:23/02/2024 00:31:29)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0