VĂN HÓA-XÃ HỘI
Hướng về ngày 19/8 và quốc khánh 02/9
10/08/2021 12:00:00

kỷ niệm 76 năm cách mạng tháng tám và Quốc khánh 02/9

Hướng tới kỷ niệm 76 năm ngày cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9, chúng ta cùng sống lại những năm tháng hào hùng của dân tộc để thấy tự hào hơn về thành quả của cách mạng do Bác Hồ và Đảng quang vinh lãnh đạo, ôn lại lịch sử để chúng ta thấy rõ hơn giá trị của tự do và độc lập, và để chúng ta càng thấy rõ hơn trách nhiệm của mình đối với việc bảo vệ thành quả của cách mạng, và bảo vệ Tổ quốc.

Năm 1945, Chiến tranh Thế giới thứ II bước vào giai đoạn cuối cùng. Ở châu Âu, đêm 8/5/1945, phát xít Đức đầu hàng Đồng minh vô điều kiện, chiến tranh kết thúc ở châu Âu. Ở châu Á, ngày 14/8/1945 phát xít Nhật cũng hạ vũ khí đầu hàng Đồng minh. Điều đó đã đẩy quân Nhật đang chiếm đóng ở Đông Dương rơi vào tình thế tuyệt vọng như rắn mất đầu, hoang mang dao động đến cực độ. Theo thỏa thuận của các nước Đồng minh, sau khi phát xít Nhật đầu hàng, quân đội Anh và Tưởng Giới Thạch sẽ vào Đông Dương để giải giáp quân đội Nhật. Trong khi đó, thực dân Pháp lăm le dựa vào Đồng minh hòng khôi phục địa vị thống trị của mình; đế quốc Mỹ đứng sau các thế lực này cũng sẵn sàng can thiệp vào Đông Dương; những phần tử phản động, ngoan cố trong chính quyền tay sai Nhật âm mưu thay thầy, đổi chủ, chống lại cách mạng. Cách mạng đứng trước tình thế “nghìn cân treo sợi tóc” phải một mình đối phó với nhiều thế lực trong và ngoài nước. Nhưng khí thế cách mạng của quần chúng nhân dân ngày càng dâng cao, khắp nơi nổ ra những cuộc mít tinh, biểu tình, thị uy có tới hàng nghìn người tham gia, hàng triệu quần chúng nhân dân sẵn sàng đứng lên khởi nghĩa, ủng hộ Việt Minh, giành chính quyền.

Tháng 8/1945, Hội nghị đại biểu toàn quốc của Đảng họp tại Tân Trào (Tuyên Quang) khẳng định: “Cơ hội rất tốt cho ta giành độc lập đã tới” và quyết định phát động toàn dân khởi nghĩa giành chính quyền từ tay phát xít Nhật và tay sai trước khi quân Đồng minh vào Đông Dương; đề ra ba nguyên tắc bảo đảm tổng khởi nghĩa thắng lợi, đó là: “tập trung, thống nhất, kịp thời”. Đúng 23 giờ ngày 13/8/1945, Ủy ban Khởi nghĩa ra Quân lệnh số 1 hiệu triệu toàn dân tổng khởi nghĩa.

Ngày 16/8/1945, Đại hội Quốc dân họp tại Tân Trào thông qua “10 chính sách lớn của Việt Minh”; thông qua “Lệnh tổng khởi nghĩa”; quy định quốc kỳ, quốc ca; thành lập Ủy ban Dân tộc giải phóng Trung ương, tức Chính phủ Lâm thời do đồng chí Hồ Chí Minh làm Chủ tịch. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã gửi thư kêu gọi nhân dân cả nước tổng khởi nghĩa, trong đó chỉ rõ: “Giờ quyết định cho vận mệnh dân tộc ta đã đến. Toàn quốc đồng bào hãy đứng dậy đem sức ta mà tự giải phóng cho ta”. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân cả nước đồng loạt vùng dậy, tiến hành tổng khởi nghĩa, giành chính quyền.

Từ ngày 14 đến ngày 18/8, các tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Yên Bái, hầu hết các tỉnh ở đồng bằng Sông Hồng, các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Thừa Thiên - Huế, Hội An, Quảng Nam, Khánh Hòa.... lần lượt nổi dậy giành chính quyền.

Ngày 17/8 một số vùng ngoại ô Hà Nội đã khởi nghĩa giành thắng lợi. Trước khí thế cách mạng của quần chúng thủ đô dâng cao, chính quyền bù nhìn không dám chống cự, quân Nhật không dám can thiệp. Ủy ban khởi nghĩa quyết định khởi nghĩa giành chính quyền vào ngày 19/8/1945.

Sáng 19/8/1945, hàng chục vạn nhân dân nội, ngoại thành xuống đường biểu dương lực lượng. Tất cả tập trung trước Nhà hát lớn. Đúng 11 giờ, Ủy ban khởi nghĩa đọc lời kêu gọi khởi nghĩa. Sau đó cuộc mít tinh biến thành cuộc biểu tình vũ trang giành chính quyền...Tối 19/8/1945, cuộc khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội đã kết thúc hoàn toàn thắng lợi.

Ngày 23/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Huế và ở Bắc Cạn, Hòa Bình, Hải Phòng, Hà Đông, Quảng Bình, Quảng Trị, Bình Định, Gia Lai, Bạc Liêu...

Ngày 25/8, khởi nghĩa thắng lợi ở Sài Gòn - Gia Định, Kon Tum, Sóc Trăng, Vĩnh Long, Trà Vinh, Biên Hòa, Tây Ninh, Bến Tre... Ở Côn Đảo, Đảng bộ nhà tù Côn Đảo đã lãnh đạo các chiến sĩ cách mạng bị giam cầm nổi dậy giành chính quyền. Cuối tháng 8/1945, cuộc tổng khởi nghĩa đã giành thắng lợi hoàn toàn.

Chiều 30/8/1945, một cuộc mít tinh lớn được tổ chức tại Ngọ Môn (Thừa Thiên - Huế) trước hàng vạn quần chúng, Bảo Đại đọc chiếu thoái vị, nộp ấn, kiếm cho phái đoàn Chính phủ lâm thời, chính quyền trong cả nước về tay nhân dân.

Chiều ngày 2/9/1945, tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), trước cuộc mít tinh của gần một triệu đồng bào, Chủ tịch Hồ Chí Minh thay mặt Chính phủ Lâm thời trịnh trọng đọc bản Tuyên ngôn Độc lập, tuyên bố trước quốc dân và thế giới: Nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra đời (nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam) - Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam Á. Tuyên ngôn độc lập đã tiếp nối truyền thống hào hùng, bản anh hùng ca của dân tộc trong bài thơ thần của người anh hùng Lý Thường Kiệt và "Bình Ngô đại cáo" của Nguyễn Trãi. Ngày 2 tháng 9 đã trở thành ngày hội lớn của dân tộc, ngày Quốc khánh của đất nước. Đó còn là mốc son chói lọi trong lịch sử vẻ vang của dân tộc Việt Nam.

Cách mạng tháng Tám có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với lịch sử của dân tộc. Thắng lợi của cách mạng tháng Tám đã đưa nước ta từ một nước thuộc địa trở thành một nước độc lập; nhân dân ta từ thân phận nô lệ đã trở thành người dân độc lập, tự do, làm chủ nước nhà. Thắng lợi đó đã cổ vũ mạnh mẽ tinh thần đấu tranh của nhân dân các nước thuộc địa và nửa thuộc địa trên thế giới, đặc biệt là nhân dân châu Á và châu Phi.

Về ý nghĩa dân tộc và quốc tế của Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Chẳng những giai cấp lao động và nhân dân Việt Nam ta có thể tự hào, mà giai cấp lao động và những dân tộc bị áp bức nơi khác cũng có thể tự hào rằng: Lần này là lần đầu tiên trong lịch sử cách mạng của các dân tộc thuộc địa và nửa thuộc địa, một Đảng mới 15 tuổi đã lãnh đạo cách mạng thành công, đã nắm chính quyền toàn quốc"

Trong suốt chiều dài lịch sử 76 năm qua, lời tuyên ngôn Độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn còn vang vọng, đó là niềm kiêu hãnh và tự hào của dân tộc Việt Nam. Tinh thần bất diệt của Cách mạng tháng Tám, chủ nghĩa yêu nước nồng nàn và tư tưởng không có gì quý hơn độc lập tự do của Người không ngừng được toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta kế thừa, phát triển lên một tầm cao mới trong mọi thời đại. Xây dựng một nước Việt Nam độc lập, giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh./.

 Phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc Đảng bộ và nhân dân xã Văn Hội đã ra sức thi đua lập thành tích bằng nhiều việc làm cụ thể. Trong những năm qua Đảng bộ và chính quyền cùng các ban ngành của xã nhà luôn chăm lo, quan tâm tới đời sống của nhân dân đặc biệt những gia đình chính sách, Mẹ Việt Nam anh hùng, thương, bệnh binh và người có công. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế ,Văn hóa xã hội, AN,QP hoàn thành các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới và Nông thôn mới nâng cao. Đẩy mạnh các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid 19 chăm lo sức khỏe của nhân dân. Năm 2021 cũng là năm kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng tám và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9 (1945-2021) nhưng do tình hình dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến hết sức phức tạp đặc biệt đây là lần thứ 4 Đất nước ta phải gồng mình chống lại đại dịch Covid 19 với một biến thể mới hết sức nguy hiểm đó là biến thể (ĐENTA). Nên xã nhà không thể tổ chức các sự kiện Văn hóa được, mà thay vào đó Ban chỉ đạo xã nhà khuyến cáo tất cả người dân không lên tập trung đông người, không lên ra ngoài nếu không có việc cần thiết, khi ra ngoài phải đeo khẩu trang, giữ gìn vệ sinh thật tốt, thường xuyên dùng dung dịch khử khuẩn hoặc rửa tay bằng xà phòng, xà bông, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, thường xuyên khai báo y tế, thực hiện tốt thông điệp 5K của Bộ Y tế, Người từ vùng dịch không nên về quê trong thời điểm này, khi phát hiện có dấu hiệu, sốt, ho, khó thở phải đeo khẩu trang bảo vệ, thông báo ngay cho cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, khám và điều trị kịp thời.

“ Toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta, chung sức đồng lòng đánh tan giặc Covid – 19” Để viết tiếp những trang sử hào hùng của dân tộc trong thời đại mới và đó cũng là những hoạt động thiết thực nhất để kỷ niệm 76 năm Cách mạng tháng tám và Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9.

                                                                 TM. BAN VĂN HÓA TT XÃ VĂN HỘI

                                                                                   CÔNG CHỨC VHTT

                                   

 
                                                                                                                           Nguyễn Mạnh Hùng
 
 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 2970
Trước & đúng hạn: 2961
Trễ hạn: 9
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 15:04:25)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 4
Hôm nay: 9
Tất cả: 31,578