DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
Danh bạ điện thoại
16/03/2021 12:00:00

Danh bạ điện thoại

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC DANH

ĐT CƠ QUAN

ĐT DI ĐỘNG

1

 Vũ Văn Vương

Bí thư

UBND xã Văn Hội

 0982908193

2

 Dương Bá Đông

Chủ tịch

UBND xã Văn Hội

 0985133397

3

 Nguyễn Văn Lịch

Chủ tịch HĐ

UBND xã Văn Hội

 0974360676

4

 Vũ Văn Biển

Phó BT TT

UBND xã Văn Hội

 0396565747

 5

 Nguyễn Văn Bàn

 Phó chủ tịch

UBND xã Văn Hội

 0975661725

 6

 Vũ Hồng Hưng

 Phó chủ tịch

UBND xã Văn Hội

 0986896472

 7

 Phạm Đăng phú

 P chủ tịchHĐ

UBND xã Văn Hội

 0987506658

 8

 Nguyễn Thị Huệ

Văn Phòng UBND

UBND xã Văn Hội

 0979450736

 9

 Nguyễn Đình Thưc

Văn Phòng TK

  UBND xã Văn Hội

 0364687656

 10

 Nguyễn Văn Hưng

 Trưởng CA

  UBND xã Văn Hội

 0912383108

 

 11

 Nguyễn Văn Tiệp

 LĐTBXH

  UBND xã Văn Hội

 0362468621

 

 12

 Bùi Thế Hoàn

 Địa chính XD

  UBND xã Văn Hội

 0978336299

 

 13

 Vũ Xuân Hiền

 Tư Pháp HT

  UBND xã Văn Hội

 0972396735

 

 14

 Đỗ Văn Sáng

 LĐTBXH

  UBND xã Văn Hội

 0973316446

 

 15

Nguyễn Mạnh Hùng

 Văn hóa TT,TT

  UBND xã Văn Hội

 0965919113

 16

 Nguyễn Thế Tài

 P  Quân sự

  UBND xã Văn Hội

 0966401131

 

 17

 Nguyễn Thành Viên

 Tài chính KT

  UBND xã Văn Hội

 0985670722

 

 18

 Nguyễn Tất Thủ

 GTTL

  UBND xã Văn Hội

 0974383689

 

 19

 Trần Thị Lành

 BT ĐTN

  UBND xã Văn Hội

 0397118307

 

 20

 Nguyễn Thị Thanh

 Chủ tịch PN

  UBND xã Văn Hội

 0363738538

 

 21

 Nguyễn Văn Khắc

 Chủ tịch ND

  UBND xã Văn Hội

 0969605108

 

 22

  Vũ Thị Choan

VP ĐU

  UBND xã Văn Hội

 0366066759


 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Các tin mới hơn
Các tin cũ hơn
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 09 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 1655
Trước & đúng hạn: 1649
Trễ hạn: 6
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/09/2023 19:58:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 16
Tất cả: 28,502