AN NINH-QUỐC PHÒNG
VĂN HỘI DIÊN TẬP CHIẾN ĐẤU KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2023.
29/05/2023 08:17:47

VĂN HỘI DIÊN TẬP CHIẾN ĐẤU KHU VỰC PHÒNG THỦ NĂM 2023.

Xã Văn Hội vừa hoàn thành Diễn tập chiến đấu trong khu vực phòng thủ năm 2023. Đây là đơn vị đầu tiên trong 5 xã, thị trấn của huyện tổ chức Diễn tập trong năm nay.

Cuộc Diễn tập chiến đấu khu vực phòng thủ xã Văn Hội có đề mục: “Dưới sự lãnh đạo của Đảng uỷ, HĐND, UBND xã chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sang chiến đấu; chuyển hoạt động của địa phương vào các trạng thái, tình trạng quốc phòng; tổ chức chuẩn bị và thực hành chiến đấu phòng thủ”, nhằm thực hiện vận hành cơ chế lãnh đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, chuyển hoạt động của địa phương từ thời bình sang thời chiến; chuẩn bị và thực hành chiến đấu bảo vệ địa phương. Qua đó bồi dưỡng, nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp uỷ, chính quyền; năng lực tham mưu của cơ quan quân sự, công an và các ban ngành đoàn thể; trình độ sẵn sang chiến đấu, tổ chức chỉ huy hiệp đồng giữa các lực lượng; nâng cao nhận thức và nhiệm vụ Quốc phòng an ninh cho cán bộ và nhân dân trong xã.

Cuộc Diễn tập xã Văn Hội trải qua 3 giai đoạn và 4 vấn đề huấn luyện. Giai đoạn 1: chuyển LLVT vào các trạng thái sẵn sang chiến đấu; chuyển xã vào trạng thái, tình trạng quốc phòng. Giai đoạn 2: tổ chức chuẩn bị chiến đấu. Giai đoạn 3: Thực hành chiến đấu. Các vấn đề huấn luyện gồm: Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ tăng cường lên cao, chuyển xã vào tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, xử trí tình huống A2; Chuyển LLVT từ trạng thái SSCĐ cao lên toàn bộ, chuyển xã vào tình trạng chiến tranh, đánh địch tiến công hoả lực; Đảng uỷ xã tổ chức hội nghị Đảng uỷ thông qua kế hoạch chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ, quyết nghị chủ trương, biện pháp lãnh đạo nhiệm vụ chiến đấu; UBND xã tổ chức hội nghị giao nhiệm vụ, hiệp đồng, bảo đảm chiến đấu.

Với tinh thần trách nhiệm cao, Xã Văn Hội đã tổ chức, triển khai tốt các nội dung của cuộc diễn tập. Các vấn đề diễn tập đã được thực hiện đúng nguyên tắc Đảng lãnh đạo, chính quyền quản lý, điều hành, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể làm tham mưu. Đặc biệt đã thể hiện rõ được vai trò của các đồng chí lãnh đạo chủ trì  các vấn đề diễn tập. Các ban, ngành, đoàn thể làm việc với thái độ nghiêm túc, khẩn trương, phát huy tốt các chức năng tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương trong các nhiện vụ, ở từng giai đoạn diễn tập.

Ảnh: Một số hình ảnh tại cuộc Diễn tập chiến đấu trong KVPT xã Văn Hội

 
 
 
 
   
 
  Đỗ Sáng
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
99.7%
Số hồ sơ xử lý: 2970
Trước & đúng hạn: 2961
Trễ hạn: 9
Tỉ lệ trễ hạn: 0.3%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:02/12/2023 15:33:43)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 6
Hôm nay: 11
Tất cả: 31,580