AN NINH-QUỐC PHÒNG
Khám sơ tuyển NVQS xã Văn Hội năm 2022
22/11/2021 12:00:00

Thanh niên xã Văn Hội hăng hái đi khám tuyển NVQS

   Thực hiện Kế hoạch số: 124/KH-UBND ngày 01/9/2021 của Uỷ ban nhân dân huyện huyện Ninh Giang về tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022. Và Kế hoạch số: 17/KH-UBND ngày 28/10/2021 của Uỷ ban nhân dân xã Văn Hội về triển khai thực hiện nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân lên đường nhập ngũ năm 2022.
   Sáng ngày 21/11/2021. HĐNVQS xã Văn Hội tổ chức khám sơ tuyển NVQS đôi với công dân đủ điều kiện tham gia khám tuyển trên địa bàn xã. Về dự và chỉ đạo có các đồng chí trong Ban chỉ huy Quân sự huyện, Lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các thành viên BCĐ HĐNVQS xã cùng 118 thanh niên trong toàn xã tham gia khám sơ tuyển. 
   Trước khi vào buổi tham gia khám tuyển, HĐNVQS xã đã động viên và thông qua quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong việc thực hiện  nghĩa vụ Quân sự. Đặc biệt yêu cầu tất cả mọi người phải chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch cũng như thực hiện các biện pháp phòng dịch theo quy định.
   Những hoạt động buổi khám tuyển NVQS .
   P/S. Nguyễn Mạnh Hùng 
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
97.4%
Số hồ sơ xử lý: 151
Trước & đúng hạn: 147
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 2.6%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:27/02/2024 19:35:51)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0