Loại văn bản:
Nội dung:
Số hiệuNgày ban hànhTrích dẫnCQ ban hànhTải file
43/TB-UBND 27/09/2022 THÔNG BÁO V/v tham gia hưởng ứng cuộc thi tìm hiểu pháp luật trực tuyến đợt 2 năm 2022 UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
279/QĐ-UBND 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban phát triển thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, thôn 1, xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
280/QĐ-UBND 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban phát triển thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, thôn 2, xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
281/QĐ-UBND 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban phát triển thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, thôn 3, xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
282/QĐ-UBND 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban phát triển thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, thôn Văn Hội, xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
283/QĐ-UBND 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban phát triển thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, thôn Tuy Lai, xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
284/QĐ-UBND 22/09/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc kiện toàn Ban phát triển thực hiện mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2020-2025, thôn Đào lạng, xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
62/KH-UBND 22/09/2022 KẾ HOẠCH Triển khai thực hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” đến năm 2025 trên địa bàn xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
277/QĐ-UBND 12/09/2022 Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác an toàn PCCC tại khu dân cư, hộ gia đình, nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
61/KH-UBND 12/09/2022 Mở đợt cao điểm về tuyên truyền, kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với các cơ sở thuộc Phụ lục IV-Nghị định 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ, trên địa bàn xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
39/TB-UBND 07/09/2022 V/v khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
39/TB-UBND 07/09/2022 V/v khuyến khích sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trong thực hiện thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp xã UBND xã Tải file Tải về
60/KH-UBND 05/09/2022 Tổ chức hưởng ứng 10 năm “Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 09/11” năm 2022 trên địa bàn xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
57/KH-UBND 19/08/2022 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Pfizer Đợt 60 trên địa bàn xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
58/KH-UBND 19/08/2022 Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 Pfizer (Cominaty) Đợt 61 trên địa bàn xã Văn Hội UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
269/QĐ-UBND 19/07/2022 Về việc công khai số liệu thực hiện dự toán ngân sách 6 tháng đầu năm 2022 UBND xã Văn Hội Tải file Tải về;Tải về;Tải về;
268/QĐ-UBND 19/07/2022 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2021 UBND xã Văn Hội Tải file Tải về;Tải về;Tải về;Tải về;
253/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc phê chuẩn chức danh Phó Thôn 1, xã Văn Hội nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
254/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc phê chuẩn chức danh Phó Thôn 2, xã Văn Hội nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xã Văn Hội Tải file Tải về;Tải về;Tải về;Tải về;
254/QĐ-UBND 28/06/2022 Về việc phê chuẩn chức danh Phó Thôn 2, xã Văn Hội Nhiệm kỳ 2022-2024 UBND xã Văn Hội Tải file Tải về
1234
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 10 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 3245
Trước & đúng hạn: 3245
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:06/10/2022 17:24:30)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Nguyễn Thị Huệ - CC Văn phòng - UBND: 0979450736. Email: nguyenthihue1971@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 86
Tất cả: 15,669