Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 03 đã giải quyết:
97.8%
Số hồ sơ xử lý: 177
Trước & đúng hạn: 173
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 2.2%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/03/2024 02:46:54)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 3
Hôm nay: 3
Tất cả: 35,676