GIÁO DỤC-Y TẾ
12
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
96%
Số hồ sơ xử lý: 101
Trước & đúng hạn: 97
Trễ hạn: 4
Tỉ lệ trễ hạn: 4%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:21/02/2024 08:42:19)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ XÃ VĂN HỘI - HUYỆN NINH GIANG

Trưởng Ban Biên tập: Ông: Dương Bá Đông - Chủ tịch UBND xã

Phó Ban Biên tập: Ông Vũ Hồng Hưng - Phó Chủ tịch UBND xã

Địa chỉ: UBND xã Văn Hội huyện Ninh Giang tỉnh Hải Dương

Đ/c Vũ Thị Thu - CC Văn phòng - UBND: 0355924655. Email: vuthithu1989@haiduong.gov.vn
Đ/c Đỗ Văn Sáng - CC Văn hóa TT: 0973316446.  Email: dovansang@haiduong.gov.vn 
 
Đang truy cập: 0
Hôm nay: 0
Tất cả: 0